donderdag 8 september 2022

Rekenproblemen voorkomen

Al op jonge leeftijd beginnen kinderen met leren van rekenen. In groep 3 en 4 van de basisschool wordt een groot deel van de basis gelegd voor het rekenen in de bovenbouw. Desondanks kan het zijn dat kinderen vroeger of later te maken krijgen met rekenproblemen. Het is echt belangrijk om problemen met rekenen tijdig te ontdekken, zodat je er misschien wat aan kunt doen. Wat zijn die rekenproblemen nu eigenlijk, wat zijn de gevolgen en hoe kun je rekenproblemen voorkomen als ouder en leerkracht? In dit artikel gaan we er dieper op in.

Wat zijn rekenproblemen?


Rekenproblemen ontstaan als een kind niet meer mee kan komen met de rest van de klas. Zo’n rekenprobleem kan best klein zijn, maar ook heel groot. Bij een rekenprobleem mist een kind kennis en vaardigheden om een deel of geheel van een som op te lossen. Als een rekenprobleem niet wordt verholpen, zal de achterstand mogelijk groter worden. Daarmee nemen ook problemen in het leren rekenen verder toe. Naarmate de kinderen de bovenbouw betreden moeten ze heel veel vaardigheden kunnen aanroepen en is het dus van groot belang rekenproblemen te hebben verholpen.Gevolgen


Het leren rekenen wordt stapje voor stapje opgebouwd vanaf de laagste klassen. Getalbegrip wordt al snel gevolgd door optellen en aftrekken en al snel voegen zich daar de andere rekenvaardigheden bij, zoals delen, vermenigvuldigen, rekenen met breuken, kommagetallen, procenten, maten en gewichten. Kortom: een rekenprobleem heeft op alle onderdelen een behoorlijke invloed. Als een kind de tafels niet goed beheerst wordt het vrijwel onmogelijk om later te rekenen met breuken en cijferen. Dit kan leiden tot frustratie bij een kind, waardoor er iets ergers gebeurt: de motivatie brokkelt geheel of gedeeltelijk af en een kind ziet op tegen het rekenen. Omdat rekenen veel tijd kost is het erg belangrijk dat kinderen gemotiveerd blijven. Verkeerde rekenstrategie├źn op de basisschool hebben ook gevolgen voor het middelbaar onderwijs, want daar worden vakken gegeven die op rekenen stoelen.

Rekenproblemen voorkomen


Het mag zeker niet de bedoeling zijn om rekenproblemen te laten waar ze zitten. Sterke leerkrachten hebben oog voor hun leerlingen en kunnen startende problemen signaleren en ermee afrekenen in de les. In dat geval hebben we het over een gecontroleerd rekenprobleem en dat hoeft geen verdere gevolgen te hebben. Maar wanneer een kind steevast dezelfde fouten blijft maken en vaardigheden niet zal snappen, is het zaak om in te grijpen. De meeste problemen in het rekenen zijn gelukkig te herleiden naar de basis: getalbegrip en het beheersen van de tafels. Dit zijn voorbeelden van vaardigheden die zowel thuis als op school geoefend en versterkt kunnen worden. Rekenspelletjes kunnen een belangrijke rol spelen bij het oplossen van rekenproblemen en kun je makkelijk en overal spelen.

Overzicht rekenspelletjes


Wil jij rekenproblemen voorkomen aan de hand van spelletjes? We zetten ze graag op een rijtje:

Dobbelen
Wie gooit de meeste ogen op 1 of 2 dobbelstenen? Handig spelletje voor rekenproblemen in groep 3 en 4.

Oorlogje
Pak een pakje speelkaarten en neem alleen de cijfers. Deel de kaarten op en draai beurtelings een kaart om. De hoogste score wint.

Optellen en aftrekken
Spreek een getal af dat je erbij of eraf doet. Noem daarna een ander getal en laat je kind het getal er steeds er dan bij doen of afhalen. Hoe ver kan je kind komen?

Tafelhappertjes
Tafels zijn heel vaak een groot probleem bij rekenen maar kun je goed trainen door het maken van een tafelhappertje. Maak bij voorkeur per tafel een eigen happerttje. In een later stadium kun je de lastigste opschrijven in een eigen happertje.

Het schakelspel
Speler 1 start met het noemen van een som, speler 2 gaat verder met het antwoord. Zoals 2 + 2 = 4, 4 + 3 = 7, 7 + 4 = 11 enzovoorts. Hoe ver komen jullie? Een afspraak op school is zo gemaakt en directies vinden het maar al te leuk om ouders te mogen verwelkomen voor een praatje of een rondleiding.

Slotsom


Het is erg lastig om als kind problemen met rekenen te hebben. Gelukkig zijn er veel rekenproblemen die snel op te lossen zijn. Als de leerkracht tijdig signaleert dat een kind niet goed mee kan komen met bepaalde strategie├źn kan een rekenprobleem zo worden verholpen. Thuis kun je ook helpen met rekenproblemen. We deelden in dit artikel een paar spelletjes die kinderen onbewust laten rekenen. Door dit regelmatig te doen voorkom je op voorhand al een deel van de rekenproblemen die kinderen tijdens hun schoolloopbaan op kunnen lopen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Leerling in Beeld-toetsen

Het onderwijs heeft een verandering ondergaan: vanaf 2023-2024 is er een nieuwe Cito-toets op de markt: de Leerling in Beeld-toets . Deze to...